Materials d’interès

Informes

Les dones i els desca

Informe acadèmic sobre el dret d'asil, el gènere i les vulneracions de drets ambientals en els països del Sud global

Refugiats sense refugi: El dret d'asil i les vulneracions dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals

Desplaçament forçat: el cost humà de les vulneracions ambientals al Sud global