Materials d’interès

Articles

Lluites contra les desigualtats i violències estructurals que generen desplaçament forçat per part del poder corporatiu.

Els desplaçaments per motius mediambientals i el paper de les ciutats: reptes i perspectives futures